O firmie


Firma Wilkoszewska Wycena Nieruchomości świadczy usługi z zakresu wyceny nieruchomości.


Dorota Wilkoszewska - Rzeczoznawca Majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe nr 5296 nadane przez Ministra Infrastruktury.
Przynależy do Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Opolu, wchodzącego w skład Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Biegły Sądowy z zakresu szacowania nieruchomości.

Wycena nieruchomości

Wycen nieruchomości dokonujemy do celów: kupna/sprzedaży, rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości, postępowań komorniczych, postępowań spadkowych, podziału majątku, zniesienia współwłasności,
określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

20 lat
doświadczeniaWycena

Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych Wycena wynagrodzenia za bezumowne korzystanie


Nieruchomości

kupna/sprzedaży, rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości, postępowań komorniczych, postępowań spadkowych, podziału majątku, zniesienia współwłasności,


Prawa rzeczowe

Wycena ograniczonych praw rzeczowych, w tym prawa służebności przesyłu Wycena nieruchomości przemysłowych Wycena gruntów rolnych i leśnych


Grunty rolne

określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, postępowań odszkodowawczych, związanych z ustalaniem opłat adiacenckich i planistycznych

Wycena nieruchomościNapisz, jeśli masz pytania

Call Now Button